شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام دوست عزيز تولد شما رو تبريك عرض ميكنم اميدوارم در تمامي مراحل زندگي موفق باشيد دوستدارتان دشت ناز
ساعت دماسنج
مهدي عطايي زيدي
رتبه 0
0 برگزیده
729 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي عطايي زيدي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه